Okolica

Zwiedzając nasze okolice (liczone w dziesiątkach km) miejcie na uwadze że: „Mazury Garbate są piękne… tylko dlaczego jest tu tak daleko…? Są piękne, właśnie dlatego, że jest tu tak daleko…”

Previous Image
Next Image

W najbliższej okolicy polecamy i zachęcamy do:

* O dojazd do poszczególnych miejsc należy pytać gospodarzy

 • Obserwacji natury oraz rytmu i zasad życia wsi
 • Spacerów pieszych i wycieczek rowerowych szlakami Mazur Garbatych
 • Przemierzenia wzdłuż i w szerz Szeskich Wzgórz, zachwycających swym
 • Krajobrazem, który urozmaicony jest pagórkami, łąkami i licznymi jeziorkami. Przez wzgórza prowadzi międzynarodowy szlak rowerowo-pieszy. Nie wolno ominąć egzotycznej w swej budowie i tajemniczej Tatarskiej Góry oraz Pięknej Góry. Po drodze nie sposób obojętnie przejechać obok gospodarstwa ekologicznego rodziny Rudziewiczów
 • Zwiedzenia kompleksu Piękna Góra, gdzie góra sama w sobie stanowi punkt widokowy, na szczyt wjechać można wyciągiem krzesełkowym, zaś w dół polecamy zjazd narciarskim szlakiem oraz torem saneczkowym. Latem możliwość zjazdów na sanko-rolkach.
 • Zawitania w Gospodarstwie Ekologicznym rodziny Rudziewiczów (zobacz stronę), gdzie jedną z największych atrakcji jest możliwość wzięcia udziału w bezkrwawym SAFARI (w tym specyficznym zoo, które zwiedza się z okien samochodów terenowych podziwiać można świniodziki, jelenie, daniele itp)
 • Odwiedzenia urokliwego zakątku zwanego Kozimi Górami (1,5km od gospodarstwa)
 • Spływów kajakowych „Łaźna Struga”, „Gołdapa”, „Mazurka”, „Jarka”
 • Odwiedzenia Stadniny Koni w Szwałku i Zawadach Oleckich
 • Odwiedzenia zagrody żubrów w Wolisku i wioski indiańskiej
 • Wzięcia udziału w zimowych psich zaprzęgach i odwiedzenia atrakcji w Republice Ściborskiej – Biegnący Wilk
 • Zwiedzenia Gołdapi – miejscowości uzdrowiskowej (sanatorium) i nadgranicznej (przejście graniczne wraz ze sklepem wolnocłowym). W pobliżu miasteczka jezioro Gołdap wraz z plażą (ratownik, wydzielone kąpielisko, możliwość wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych, żaglówki).
 • Zawitania do Rapy
 • Odwiedzenia Jeziora Gołdap z dzielnicą uzdrowiskową – Oddalone ok. 20 km od Miłośnika, graniczne jezioro położone w dwóch w dwóch państwach – Polsce i Rosji, na wschodnim krańcu Puszczy Rominckiej. Plaża z ratownikiem i wyznaczonym kąpieliskiem, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Z jeziora można wpłynąć kajakiem na przyjazną, niegłęboką rzeczkę Jarkę. W pobliżu małe ośrodki wypoczynkowe, sanatorium, las. Plaża chętnie odwiedzana przez wczasowiczów. Można znaleźć również ustronne miejsca (w szczególności od strony Puszczy Rominckiej)

Więcej informacji o okolicach Uzdrowiska Gołdap znajdziesz tutaj.

W chwilach znużenia wsią, zapraszamy do odwiedzania okolicznych miejscowości:

 • Olecko (miasteczko z zachowaną pruską zabudową, rynek z przyjemnie urządzonym parkiem, jezioro i plaża z ratownikiem)
 • Ełk (ośrodek miejski, zachowane obiekty pruskie, utrzymanie architektoniczne miasta w stylu pruskim, jezioro Ełckie
 • Suwałki
 • Kruklanki (jezioro Gołdopiwo)
 • Giżycko (miasto w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na szlaku żeglarskim południe – północ, liczne imprezy żeglarskie i turystyczne, twierdza Boyen, przystanie i tawerny)

Odpoczynku nad jeziorami

Jez. Szwałk Wielki – Ok. 8 km od Miłośnika, możliwość kąpieli w Czerwonym Dworze (pomost). Stosunkowo mało zaludnione. Polecamy dojazd rowerem.

Jez. Łaźno – Ok.12 km od Miłośnika, możliwość kąpieli: Zamoście, Ośrodek wypoczynkowy w Borkach, Rogajny. Możliwość wypożyczenia łódki i wędkowania: Rogojny.

Jez. Szwałk – Ok.12 km od Miłośnika, możliwość kąpieli i plażowania na trawce, w pobliżu „kąpieliska” znajduje się Dwór Szwałk. W zabudowaniach przyfolwarcznych w Szwałku zlokalizowana jest stadnina koni. Stosunkowo małe zaludnienie. Polecamy dojazd rowerem.

Jez. Kozie Góry (Jez. Rydze) – Ok. 5 km od Miłośnika. Miejsce warte odwiedzin w głownie ze względów krajobrazowych!! Jezioro nieduże i „dzikie”; nie odwiedzane przez turystów. Możliwość kąpieli (zależne od danego sezonu letniego. Czasami zbyt wysoki stan wody nie pozwala na kąpiel).

Staw we wsi Dunajek – Ok. 400m od Miłośnika, staw utworzony na rzeczce przepływającej we wsi,

Stawy pod Piękną Górą  – Ok. 15 km od Miłośnika, możliwość łowienia ryb (należy wykupić zezwolenie na połów ryb),

Jeziora i stawy na Szeskich Wzgórzach – Liczne mniejsze i większe jeziorka i stawy powstałe w zagłębieniach polodowcowych z epoki glacjalnej. Nie pełnia funkcji rekreacyjnej ale za to pełnią funkcję krajobrazową!

Wędkarstwa w pobliskich rzekach

 • Gołdapa i Jarka oraz
 • Ełk i Czarna Struga

Spacerów pieszych i wycieczek rowerowych, poznawczych i grzybobrania w zachowanych na tym terenie puszczach pierwotnych

 • Puszcza Borecka, oddalona ok. 500 metrów od Miłośnika, jeden z niewielu pozostałych tzw. pierwotnych kompleksów leśnych w Polsce. Puszcza rozdziela Krainę Wielkich Jezior Mazurskich od Mazur Garbatych. Przebiega tędy kilka szlaków rowerowo-pieszych. Na południowym wschodzie znajduje się kompleks jezior. Jesienią doskonałe miejsce na grzybobranie. Piękna o każdej porze roku.
  Puszcza Borecka jest częścią dawnej Puszczy Galindzkiej (VII w. p.n.e.). Jej nazwa pochodzi od nazwiska braci Borkowskich, którzy w XVI w założyli wieś Borki. W końcu wieku XVII uformowane zostały przez osadniczą ludność granice puszczy, które utrzymały się do dzisiejszego dnia. Obecnie puszcza leży na obszarze czterech gmin: Banie Mazurskie, Gołdap, Świętajno i Kowale Oleckie, należące do województwa warmińsko-mazurskiego od 1999r. Puszcza zajmuje ok. 230 km2. Przeważającą jej część stanowią lasy: w centralnej i zachodniej części grądy, zaś we wschodnich partiach i na południe od jezior Łaźno i Litygajno bory. Wąskie pasma wzdłuż cieków wodnych porastają łegi. Z kolei w obrębie jezior Pilwąg, Łaźno i Szkwałk Wielki występują olsy. Lasy są wysokopienne, bogate gatunki, z bujnie rozwiniętą warstwą poszycia i obfitym runem. Krajobraz dopełniają liczne torfowiska. Charakterystyczna też jest duża liczba źródlisk i liczne jeziora polodowcowe, z których na uwagę zasługują jeziora Łaźno, Szwałk Wielki, Litygajno, Pilwąg. Dobrze rozwinięta jest też sieć rzeczna z największym ciekiem Czarna Struga (początkowy biegEłku. Rozciąga się na wyniosłych wzgórzach, t.j. Góra Lipowa (223,3 m n.p.m.), Góra Gęsia (205,4 m n.p.m.), Diabla Góra (200 m n.p.m). Obszar puszczy uformowany został przez lądolód skandynawski, który pozostawił po sobie osady glin zwałowych, iłów, piasków i żwirów. Urozmaicona rzeźba terenu i różnorodność siedlisk stwarza doskonałe możliwości rozwoju zwierząt łownych. Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis , jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), ale spotkać też można rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów i bocian czarny. Niewątpliwie największą atrakcją ze świata zwierząt jest żyjący na wolności żubr. W Wolisku, w byłym Ośrodku Hodowli Żubra jest teren z platformą widokową, z której turyści mogą obserwować zazwyczaj kilka z 60 żubrów mieszkających na terenie puszczy. Ponadto napotkać tu można: zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę żyworodną, padalca, żurawie, sowę uszatą, puszczyka, bobra, sarnę, dzika, jelenia, wydrę. Na terenie puszczy projektowany jest Park Krajobrazowy Puszczy Boreckiej i ma on obejmować swoim zasięgiem część Pojezierza Ełckiego i Wielkich Jezior Mazurskich (Puszcza Borecka, Góry Piłackie, Lasy Jakunowskie). Powierzchnia to około 24 tys. ha i około 7 tys. ha otuliny. Do najczęściej spotykanych roślin należą: świerk, brzoza omszona, sosna, olsza czarna, jesion, wiąz, klon, gwiezdnica długolistna, Listera sercowata, turzyca delikatna, żłobik koralowy, siódmaczek leśny, wiązówka błotna, niecierpek pospolity, ostrożeń warzywny, pióropsznik strusi i in.

 

 • Puszcza Romincka, położona na wschód od uzdrowiskowej miejscowości Gołdap, w odległości ok. 30 km od Miłośnika.
  Puszcza Romincka nie bez racji zwana „polską tajgą” – to prawdziwy skarb natury. Bagienne i torfowe doliny, oraz jeziora i rzeki otaczone są przez malownicze morenowe i kemowe wyniesienia. Różnice wysokości, sięgają na tych obszarach do dwustu metrów. Obok borów sosnowo-świerkowych, lasów grądowych i olsowych, enklaw dębów, lip i klonów, są w Puszczy rozległe torfowiska porosłe świerczyną. Przypominają one lasy Kanady i syberyjskiej tajgi. Pierwotny, dziki charakter przywróciły Puszczy Rominckiej bobry. Poprzegradzane bobrzymi tamami strugi, strumienie, rzeczułki pozamieniały znaczne połacie w leśne stawy i rozlewiska, pełne tajemniczego piękna. Jest ono wzbogacone kilkoma większymi rzekami, zwłaszcza – godnymi traperskiej włóczęgi ich brzegami – Błędzianki i Bludzi Puszcza przez wieki była ulubionym terenem łowów na grubego zwierza. dziś mają swe mateczniki dorodne jelenie, łosie, dziki, wilki. Cesarz Wilhelm II posiadał w Puszczy Rominckiej piękny pałac myśliwski, a jego trofea myśliwskie do dziś upamiętniają głazy z odpowiednimi napisami. Na urządzanych przez cesarza polowaniach gościła arystokracja z Europy.Turystyczną atrakcją na obrzeżach puszczy są słynne mosty kolejowe w Stańczykach, nazywane „wiaduktami północy”.
  Puszcza Romincka tylko w części należy do Polski. Przedziela ją granica z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Zajmuje ona powierzchnię około 36 tys. ha, z czego po naszej stronie znajduje się 12 tys. ha. Cały ten obszar puszczański wraz z obrzeżami (łącznie 14620 ha) od 1998 roku ma status Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Wzdłuż jego południowych granic biegnie szosa Wiżajny – Gołdap, która ułatwia zwiedzanie tego zakątka Polski. Jednocześnie przez lasy rominckie prowadzą dwa oznakowane szlaki piesze, nadające się również do uprawiania turystyki rowerowej i konnej
  ROZPOCZNIJ WYCIECZKĘ 360 stopni po Puszczy Rominckiej
 • Wigierski Park Narodowy
 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • Wiżajny – prawdziwy polski biegun zimna i Góry Sudawskie
 • Pojezierze Augustowskie
 • Dolina Biebrzy
 • Wielkie Jeziora Mazurskie
 • Dawne pałace i dwory Prus wschodnich, a w szczególności te położone najbliżej nas – Mieduniszki Wielkie, Zakałcze Wielkie, Budzewo, Galwiecie, Mściszewo, Biała Olecka
 • Litwa
 • Obwód Kaliningradzki

Możliwości jest wiele. Naprawdę KAŻDY może znaleźć coś dla siebie. I ponadto o czym mówimy i piszemy gwarantujemy, że każdy może odkryć tu jakiś zakątek, wyjątkowy tylko dla siebie…


Zainteresowała Cię okolica „Miłośnika”? Interesuje Cię nocleg na Mazurach Garbatych?

Zapraszamy do kontaktu